جذب مدرس

علاقه مندان به همکاری با آموزشگاه علمی شهید مطهری می توانند رزومه و شرح وضعیت علمی آموزشی خود را به آدرس kmsi1363@gmail.com با قید عنوان رزومه در قسمت subject ارسال نمایند.