درباره آموزشگاه علمی شهید مطهری


آموزشگاه علمی شهید مطهری در سال 1374 به عنوان یکی از نخستین موسسات آموزشی کنکور و تقویتی در استان کرمان شروع به کار کرد و همواره به
عنوان پایگاه اصلی دانش آموزان برتر کرمانی جهت نیل به موفقیت های تحصیلی بوده است.
اکنون پس از 20 سال فعالیت مستمر و درخشان آموزشی این آموزشگاه در قالب دو آموزشگاه پسرانه هستی و دخترانه شهید مطهری به عنوان نخستین و تنها
آموزشگاه کنکور هوشمند در شهر کرمان مشغول فعالیت می باشد.