• آدرس : کرمان میدان آزادی- ابتدای خیابان استقلال- کوچه2 (شمالی1)
  • شماره تماس : 32438708-32447321
  • پست الکترونیکی : info@kmsi.ir